Ga door naar hoofdcontent
Informatie8. Een veilige bevalling met een gebruiksvriendelijke herbruikbare vacuümpomp

8. Een veilige bevalling met een gebruiksvriendelijke herbruikbare vacuümpomp

Kandidaat
Dieuwertje Drexhage
Biomechanisch Ontwerp, Werktuigbouwkunde, TU Delft.

Project
Aanpassen van herbruikbare vacuümpomp voor bevallingen voor gebruik in Kenia.

Waar
Kenia

Doelgroep
Gynaecologen en verloskundigen

Doel
Het verbeteren van neonatale en maternale uitkomsten bij de geboorte, zoals het drastisch verminderen van doodgeboorte. Vacuümextractie toegankelijk maken in lage-inkomenslanden en daarmee een veilige bevalling ondersteunen voor 40.000 geboortes tegen 2028.

Mijn motivatie

Dieuwertje: ‘Uit onderzoek in Oeganda door B. Nolens bleek dat als het gebruik van vacuümextractie in lage inkomenslanden van 0,6 naar 2,6 procent zou stijgen, dit zou kunnen leiden tot een daling van 23,6% in doodgeboorten. Het potentiële positieve effect van vacuümextractie is heel duidelijk. Echter, de huidige vacuümpompen voldoen niet aan de behoeften van gezondheidscentra met weinig middelen. Daardoor wordt er in deze settings beperkt gebruik gemaakt van vacuümextractie.In veel landen met een hoog inkomen wordt vacuümextractie vaak gebruikt als een vorm van een vaginale kunstbevalling. In Nederland bijvoorbeeld gebeurt ongeveer 7 procent van alle bevallingen met behulp van vacuümextractie. In Sub-Sahara-Afrika ligt dit percentage onder de 1 procent. Een vaak genoemde reden voor dit lage percentage van het gebruik van vacuümextractie is het ontbreken van geschikte apparatuur. De huidige vacuümpompen zijn òf elektrisch en duur in aanschaf, handmatig en voor eenmalig gebruik en daardoor duur in gebruik, òf ze zijn niet gebruiksvriendelijk en moeilijk te gebruiken door één persoon.LAYCO werkt aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke, handmatige, herbruikbare vacuümpomp, vela®. Met vela® wordt vacuümextractie toegankelijk in regio’s waar dit het meest nodig is.

Het project

In samenwerking met het JOOTR Hospital in Kenia gaan we een nieuw prototype van vela® co-creeren, testen en valideren in de specifieke lokale context. Door de nauwe samenwerking met lokale stakeholders zorgen we ervoor dat we een vacuümpomp ontwikkelen die aansluit bij de lokale behoefte. Binnenkort gaat een grote validatie studie van een prototype van vela® van start in Nederland. De feedback die we hierbij krijgen zal meegenomen worden voor het prototype dat we in Kenia gaan gebruiken.

Vela® is ontworpen voor gebruik door gynaecologen en verloskundigen. Nieuwheidsonderzoek liet zien dat vela® de enige herbruikbare gebruiksvriendelijke vacuümpomp is.

Lokale co-creatie en het lokaal testen van een prototype van vela® draagt ertoe bij dat de mensen die vela® in de toekomst gaan gebruiken, hier al kennis mee maken en de voordelen ervan kunnen zien. Door vela® lokaal te valideren zullen we extra informatie verzamelen die we zullen gebruiken voor trainingsmateriaal dat aansluit bij de kennis van de lokale gebruikers.

Het doel

De herbruikbare vacuümafzuiger is een project van LAYCO medische apparaten. Onze missie is het co-creëren van een hoge kwaliteit
prototype van vela® in Kenia. Dit is een innovatieve, herbruikbare en betaalbare oplossing die zich richt op het huidige gebrek aan geschikte vacuümextractie apparatuur in omgevingen met weinig middelen. Met de steun van lokale gemeenschappen en onze inzet voor duurzame ontwikkeling is Vela® ontworpen om levens te redden en de gezondheidszorg en de uitkomsten rondom de geboorte te verbeteren. De implementatie van vela® zal de situatie van pasgeborenen en moeders verbeteren en doodgeboorte zal drastisch afnemen.

In Kenia vinden er jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen geboorten plaats, en wordt er minder dan 1 procent vacuümextractie uitgevoerd. Het is de missie van LAYCO om dit percentage te verhogen naar 2,5% en daarmee een veilige bevalling voor 40.000 geboorten tegen 2028 ondersteunen.