Ga door naar hoofdcontent
Informatie5. Mothers On the Move: gezonde zwangerschap en bevalling in Kenia

5. Mothers On the Move: gezonde zwangerschap en bevalling in Kenia

Jolene Damoiseaux samen met een jonge moeder en haar zoon. Door de inzet van MOM kon de moeder
tijdens haar bevalling het ziekenhuis bereiken en kwam haar zoon veilig ter wereld.

Kandidaat
Jolene Damoiseaux
Klinisch verloskundige

Project
Mothers On de Move (MOM) organiseert vervoer naar het ziekenhuis ten tijde van de bevalling. Hierdoor kunnen zwangere Keniaanse vrouwen in een veilige omgeving en met deskundige hulp bevallen. Door de inzet van MOM is moeder- en kindsterfte afgenomen.

MOM zet nu de volgende stap door prenatale zorg uit te breiden en naar de vrouwen toe te brengen.

Een gezonde zwangerschap stimuleert een gezonde bevalling!

 

Waar
Nyakach Plateau – platteland van west Kenia.

Doelgroep
Zwangere vrouwen, 240-360 per jaar.

Doel
Het aantal zwangerschapscontroles uitbreiden door deze zorg dicht bij de mensen thuis te brengen. De inzet van getrainde zorgverleners en veilige materialen draagt bij aan een gezonde zwangerschap. Daarnaast blijft MOM zwangere vrouwen voorzien van vervoer voor een veilige bevalling in het ziekenhuis. MOM breidt haar werkgebied uit, door meer vrouwen kennis te laten maken met MOM en van voorlichting te voorzien.

Mijn motivatie

Jolene: ‘Het moederschap hoort een positieve ervaring te zijn, maar voor te veel vrouwen wordt het geassocieerd met lijden of de dood. Iedere dag overlijden er 830 vrouwen door complicaties van hun zwangerschap of bevalling, 99% van deze sterfgevallen vindt plaats in ontwikkelingslanden.
Gezondheidszorg voor moeders speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de zwangerschapsuitkomsten. Om te begrijpen waarom weinig vrouwen gebruik maken van professionele zorg heb ik in 2012 negentig vrouwen op het Nyakach Plateau geïnterviewd. 98% had de wens in het ziekenhuis te bevallen, voor slechts 43% was dit haalbaar. De conclusie van mijn onderzoek liet zien dat bij 92% van de vrouwen er een transportprobleem was. Barende vrouwen moeten gemiddeld 5 kilometer wandelen, soms klimmen, over ruw terrein. Als reactie op deze conclusie werd in juni 2013 ‘Mothers On the Move’ opgericht. In samenwerking met de lokale bevolking werd gekeken naar de beste manier om MOM te implementeren en duurzaam te maken.’

Het project

Mothers On the Move voorziet barende vrouwen van transport naar het ziekenhuis. Afhankelijk van het terrein wordt gebruik gemaakt van een auto of ‘Piki Piki’ (motorfiets). Gezondheidszorg voor moeders is gratis in Kenia. Door de komst van MOM kregen vrouwen toegang tot deze zorg. Sinds 2013 heeft MOM ruim 2.000 vrouwen voorzien van transport en daarmee aan een veilige bevalling in het ziekenhuis. Daarnaast ontvangt iedere MOM-moeder na haar bevalling een wasteil met zeep, één jaar nazorg met groeicontroles en vaccinaties, maandelijkse focusgroepen in de buurtschap en zaden voor een groentetuin. Tijdens de focusgroepen wordt voorlichting gegeven over conceptie, zwangerschap, veilig bevallen, borstvoeding en anticonceptie.

Vervolgonderzoek in 2019 liet het effect van MOM zien door een significante toename van het aantal ziekenhuis bevallingen. MOM heeft bij 100% van deze ziekenhuis bevallingen het vervoer verzorgt en alle moeders en baby’s verlieten in goede gezondheid. Moedersterfte is hiermee teruggedrongen van gemiddeld 3 sterftes/maand naar 0 sterftes/maand. Het aantal zwangerschapscontroles is van 2,9 naar 4,3 toegenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert ten minste 8 controles. Voor veel zwangeren is het momenteel niet haalbaar om naar de zwangerschapscontroles te gaan omdat de afstand te groot is om te voet af te leggen.

Piki Piki taxi

Het doel

Een gezonde zwangerschap draagt bij aan een gezonde bevalling. De zwangerschapscontroles zijn cruciaal voor moeders en hun baby’s. Helaas wordt de door de Wereldgezondheidsorganisatie geadviseerde norm van 8 zwangerschapscontroles niet gehaald. Zonder zwangerschapszorg hebben baby’s drie keer zoveel kans op een laag geboortegewicht en vijf keer zoveel kans om te sterven dan baby’s van moeders die deze zorg wel krijgen.
Om in deze zorg te voorzien gaat MOM de zwangerschapszorg naar het platteland brengen. We leiden de lokale ‘community health workers’ op om maandelijks een bezoek te brengen aan alle focusgroepen in de twaalf buurtschappen.

MOM wil de huidige ‘community health workers’ opleiden en voorzien van een bloeddrukmeter, stethoscoop, doppler, Hemoglobine-test en urinetest. Daarnaast willen we twee nieuwe community health workers opleiden en het nieuwste ziekenhuis in de regio, Bethlehem Home Hospital, voorzien van partussets, sterilisator, couveuse en bloedtesten en personeel scholen om hiermee te kunnen werken.

Overstijgende doelen zijn het terugdringen van moedersterfte en een einde maken aan vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen tot vijf jaar. Deze doelen willen we behalen door de inzet van kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor zwangeren, professionele zorgverleners, geschikte materialen, voorlichting en transport. De omschreven doelen komen voort uit de voorstellen van onze Keniaanse partners. Jolene ondersteunt
hen met onderzoek en faciliteert de projecten.

De opleidingen zullen mede verzorgd worden door verloskundigen en artsen van de regionale ziekenhuizen en materialen worden lokaal ingekocht. De acht ‘MOM-committee members’ en vier ‘community health workers’ ontvangen een salaris waarmee zij hun gezin kunnen onderhouden.

Wil jij ons helpen met onze missie om meer moeders te bereiken op weg naar een veilige bevalling?

Deze mama draagt nog twee kindjes in haar hart. Helaas overleefde haar eerste tweeling een
ongecontroleerde zwangerschap en thuisbevalling niet. Door prenatale controles in het ziekenhuis
ontdekte deze moeder dat zij weer zwanger was van een tweeling. Tijdens de bevalling regelde MOM
vervoer per auto naar een gespecialiseerd ziekenhuis, hierdoor zijn beide kindjes levend geboren.