Ga door naar hoofdcontent
Informatie3. Samen Sterk: Familieparticipatie in Ghanese Ziekenhuiszorg

3. Samen Sterk: Familieparticipatie in Ghanese Ziekenhuiszorg

Kandidaat
Jim Determeijer
PhD-student, Amsterdam
Global Health, Amsterdam UMC

Project
Familieparticipatie in Ghanese Ziekenhuiszorg

Waar
Accra, Ghana

 

Doelgroep
Patiënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers

Doel
In co-creatie familieparticipatie interventies ontwikkelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en zorgpersoneel tekorten aan te pakken.

Mijn motivatie

Jim: ‘“Mijn jeugd, waarin ik opgegroeide in Nederland, Tsjaad, Kameroen en Ghana en vanaf jongs af aan mantelzorger was, bracht mij tot de keuze om arts te worden en het familie participatie project mede op te zetten. De totstandkoming van het familie participatie project kwam voor mij voort uit het bundelen van drie perspectieven. Als eerst, als mantelzorger en arts heb ik in verschillende culturen de prachtige en zware kant van zorgen voor een naaste ervaren. Als tweede, zag ik, werkend als arts in Nederland en Afrika, dat de wereld geen duurzame oplossing heeft voor het groeiende zorgpersoneel tekort. De WHO beaamt dit ook en stelt dat er creatieve oplossingen moeten komen en een verandering van het zorgsysteem om kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen te kunnen garanderen (Universal Health Coverage). Als laatste, zag ik dat in de Afrikaanse ziekenhuiszorg de familie in een veel grotere mate betrokken is in de zorg voor hun naaste. Van wassen en eten geven tot medicatie toedienen en noodgevallen detecteren. Noodgedwongen, maar ook cultureel gedreven om goede zorg voor hun naaste te garanderen zijn familieleden een integraal onderdeel van de ziekenhuis zorg. Echter, de rol van deze mantelzorgers is informeel, ongetraind en zonder ondersteuning.”

Het project

Wereldwijd is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel. In sommige onderbemande ziekenhuizen, zoals in Ghana, wordt dit informeel opgevangen door ongetrainde familieleden. Bijvoorbeeld, de familie wast de patiënt, dient medicatie toe of signaleert medische noodgevallen. Met ons familieparticipatie project willen we familieleden trainen en ondersteunen om de uitkomsten van de patiënt te verbeteren, de stress en
onzekerheid van familieleden te verlagen en de werkdruk voor zorgpersoneel te verlichten.

Op de interne geneeskunde-afdelingen van Korle-Bu Teaching Hospital, het grootste academische ziekenhuis van Ghana, liggen 200 tot 300 patiënten tegelijk opgenomen. Elke verpleegkundige zorgt voor 10 tot 25 patiënten, en als gevolg is informele familieparticipatie wijdverspreid. In co-creatie met patiënten, familie en zorgmedewerkers willen we, met de bijdrage van de Albert Schweitzer Prijs, passende familieparticipatie interventies ontwikkelen en implementeren.

Vanuit mijn jeugd in Ghana en Nederland en als mantelzorger ken ik, in verschillende culturen, zowel de mooie als uitdagende kanten van zorgen voor je dierbaren. Nu, als promovendus en arts, wil ik met het familieparticipatie project bijdragen aan ondersteuning voor mede-mantelzorgers, de zorg in Ghana en een duurzame oplossing voor het personeelstekort wereldwijd.

Korle-Bu Teaching Hospital

Het doel

Het directe doel van het familie participatie project is om een positieve impact te hebben op:

  • Patiënt: Betere zorguitkomsten, persoonlijkere zorg en een beter herstel.
  • Mantelzorger: Erkende integrale rol in het zorgteam, ondersteuning om deel te nemen in de zorg, verlaging van stress en onzekerheid over zorgtaken en voorbereiding op de zorg thuis na ontslag.
  • Zorgmedewerker: Verlaagde werkdruk en in staat stellen tot zorgcoördinatie met de familie als partner.
  • Ziekenhuis: Nieuwe strategie om een overvraagd ziekenhuis duurzamer voor patiënt, familielid en zorgmedewerker in te richten.

Daarnaast willen we impact maken door:

  • Implementatie: Ontwikkelen van een familieparticipatie interventie met duurzame implementatie en opschaling in gedachte vanaf moment één.
  • Beleid: Bewijzen van de impact van familieparticipatie interventies en bepleiten van beleidsverandering ten gunste van bewezen familieparticipatie interventies.
  • Community: Investeren in een inclusieve community van lokale en internationale, publieke en private, senior en junior partners om lokale behoeftes aan te pakken met lokale en internationale expertise.
  • Uitwisseling: Vergelijken van familieparticipatie in Ghana, Bangladesh en Nederland en distilleren wat we kunnen leren van elkaars informele familieparticipatie.